تقویم و مناسبت ها
ساعت
كارشناسان

نام عنوان پست سازماني شماره تماس
اسداله خاوري كارشناس امور اداري 31620121
سيدعلي حسيني متين كارشناس مسئول امور اداري 31620122
جواد بلنديان كارشناس رفاه 31620124
ميثم خلج كارشناس امور بازنشستگان و موظفين 31620127
سيد يوسف نژاد موسوي كارشناس امور اداري 31620125

اداره کل اداري و مالي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد