تقویم و مناسبت ها
ساعت
رئيس اداره

حميدرضا صادقي

سرپرست امور اداري و رفاه

شماره تماس : 31620120

اداره کل اداري و مالي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد