تقویم و مناسبت ها
ساعت
اداره دبيرخانه و بايگاني

 

تشكيلات اداره دبيرخانه و بايگاني استانداري قم
رئيس اداره دبيرخانه و بايگاني 
كارشناس بررسي اسناد و مدارك
مسئول امور دفتري و بايگاني 
اداره کل اداري و مالي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد