تقویم و مناسبت ها
ساعت
اداره خدمات و پشتيباني

 

تشكيلات اداره خدمات و پشتيباني استانداري قم
رئيس اداره خدمات و پشتيباني
كارشناس خدمات فني
كارپرداز
كارپرداز 
انباردار
تكنسين مخابرات***
سرايدار و پيشخدمت ***
مسئول امور نقليه ***
مسئول خدمات ***
اداره کل اداري و مالي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد