تقویم و مناسبت ها
ساعت
معاونت مالي

 

تشكيلات اداره امور مالي استانداري قم
رئيس  اداره امور مالي
كارشناس مسئول امور مالي
كارشناس امور مالي
كارشناس امور مالي
كارشناس مسئول امور مالي
حسابدار و امين اموال
حسابدار و امين اموال
حسابدار 
حسابدار 
اداره کل اداري و مالي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد