تقویم و مناسبت ها
ساعت
معاونت اداري

 

تشكيلات اداره امور اداري و رفاه استانداري قم  

رئيس اداره امور اداري و رفاه
 
كارشناس مسئول امور اداري   
كارشناس امور اداري  
كارشناس امور اداري  
كارشناس آمار و اطلاعات  پرسنلي  
كارشناس  امور بازنشستگان و موظفين  
كارگزين  
كارشناس امور رفاه و تعاون   
اداره کل اداري و مالي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد